“Jika dibaratkan seorang lelaki itu gah bak matahari, tentulah lelaki yang menunaikan dhuha itu matahari yang paling bersinar dan tenang”

the cerebro